ДОБРЕ ДОШЛИ В СВЕТА НА ПЧЕЛАРСТВОТО


Сайтът PCHELITE.FREE.BG е създаден с цел да събере в себе си най-нужната и полезна информация за пчелите и техните стопани.Да бъде полезен както на начинаещите така и на професионалистите пчелари.Вече можете да публикувате Вашето мнение или въпрос във форума.
В раздел обяви безплатно публикуваме Вашите обяви!

Пожелаваме Ви приятни минути в света на пчеларството!

 

КАТЕГОРИЯ - ПЧЕЛАРСКИ КАЛЕНДАР

Пчеларски календар


Пчеларски календар е трудно да бъде направен. Но пчеларският календар е необходим за начинаещите. В зависимост от района на пчеларстване описаният по- долу календар може да бъде изместен дори и с цял месец. От значение за това е надморската височина и местоположението на пчелина.

--------------------------------------------------------------------------------

Януари

В началото на месеца се доставя или приготвя от пчеларя захарно- белтъчна храна (кърмова маса). Подхранват се пчелните семейства, на които хранителните запаси са на привършване. Периодично се прави външен оглед на пчелните семейства и преслушване.
През третото десетдневие на месеца, при температура 12- 14 С, се извършва бърз осведомителен преглед. Добавят се пити с качествен пчелен мед. На осиротелите пчелни семейства се придават майки от резервните. Подготвят се необходимите рамки, монтират се телта и восъчните основи.

--------------------------------------------------------------------------------

Февруари

Извършват се периодични външни огледи на пчелните семейства, а при необходимост и осведомителни прегледи.
Продължава подхранването (ако е нужно) със захарно- белтъчна храна. Твърдата храна на "Евротом" е с доказани европейски качества.
Монтира се телта за рамките. Довършва се ремонтът на инвентара. Преглеждат се извадените през есента пити и негодните се отделят за бракуване.

--------------------------------------------------------------------------------

Март

При тихо, слънчево време и температура не по- ниска от 16- 18 С се извършва основен пролетен преглед.
При осиротели пчелни семейства майката се сменя с резервна, ако няма такава се присъединяват.
Първото десетдневие на март (за топъл климат) и второто (за по- хладен), се подава по няколко пъти седмично по 0,5- 1 л захарен сироп. Начало на подбудителното подхранване (50- 60 дни преди започването на първата главна пчелна паша). То се извършва със захарен сироп, в съотношение 1:1, по 200- 500 мл, през два- три дни. До пилото се поставят светлокафяви пити с разпечатан мед. Снемат се мишите предпазители. Зареждат се поилките с вода. Провежда се пролетно почистване и подреждане на пчелина.

--------------------------------------------------------------------------------

Април

В началото на април се извършва главният пролетен преглед, ако той не е извършен през март. Семействата трябва да се осигуряват с храна, а при липса на прашец да се подхранят с кърмова маса и сироп с белтъчна храна. Подвижните пчелини може да се откарат в район с ранна прашецодайна растителност.
Слабите семейства трябва да се сдружат две в един кошер за да се затоплят. Провежда се пролетно почистване, подреждане и благоустрояване на пчелина. Поилките в пчелина редовно се зареждат със затоплена вода. Следи се за болести- нозематоза, паратиф, които започват да се проявяват в края на зимата и началото на пролетта.
Времето е подходящо за засаждане на храстови, дървесни и цветни медоносни видове за ветрозащитен пояс и сив плет.

--------------------------------------------------------------------------------

Май

Това е най- благоприятният месец за прираста на пчелните семейства.
Трябва да се вземат мерки срещу изпадане на пчелните семейства в рево състояние. Ако някои семейства са изпаднали вече в роево състояние, трябва да бъде прекратено.
Извършват се задължителните прегледи на пчелните семейства за откриване на европейски гнилец, на парагнилец и други заболявания.

--------------------------------------------------------------------------------

Юни

Центрофугиране на меда от магазините и корпусните пити (2-ри и 3-ти корпус) след приключването на първата главна паша.
При необходимост да се центрофугира меда на част от плодниковите пити.
Предотвратява се роевото настроение, ако има такова. Отглеждане на нови пчелни майки и смяна на старите.

--------------------------------------------------------------------------------

Юли

През юли настъпва последната главна паша. След приключването на първата главна паша магазините и корпусите се свалят, магазинните пити се центрофугират и се връщат в пчелните семейства.
Претопяват се восъчните разпечатки, строителните рамки и бракуваните пити. Осигурява се вода на пчелите с водопоилки. Ако някои стари майки не са сменени, те трябва да се сменят сега.
Вземат се мерки срещу кражбите, като по този начин се предотвратява възможността за разпространение на болести. Дъната на кошерите се вдигат. След главната паша, пчелните семейства се преглеждат. Следи се състоянието на запечатаното пило за американски гнилец.

--------------------------------------------------------------------------------

Август

Извършва се основен преглед на пчелните семейства и основно третиране срещу вароатозата. През два- три дни се извършва подбудително подхранване със захарен разтвор за отглеждане на млади пчели за зимуване. Центрофугират се питите с манов мед. Следи се за американски гнилец.

--------------------------------------------------------------------------------

Септември

Пчелните майки намаляват яйценосната си дейност. Част от старите пчели умират. За да бъдат предпазени семействата от кражби и от нападения на оси, входовете на кошерите трябва да бъдат намалени.

--------------------------------------------------------------------------------

Октомври

В топли слънчеви дни пчеларят трябва да извърши кратки прегледи за проверяване състоянието на пчелните семейства и записва всичко в дневника на пчеларя.
При откриване на семейства без майки трябва да постави в тях от резервните.
Сортират се извадените от кошерите пити и се поставят в склада (почистване от пчелния клей и восъка). Претопяват се всички бракувани пити и други восъчни отпадъци.

--------------------------------------------------------------------------------

Ноември

През топлите ноемврийски дни се полагат последни грижи за пчелните семейства преди настъпване на зимата. Проверява се дали покривите на кошерите са добре затворени.

--------------------------------------------------------------------------------

Декември

Периодично се извършва външен оглед на пчелните семейства и преслушване.
При падане на обилни снеговалежи, след прекратяването им, се почистват предната страна на кошерите и входовете им. Ако снегът започне да се топи, кошерите и пространството около тях се почиства.
При тихо и слънчево време се ремонтира оградата на пчелина, почиства се пред и около кошерите. Оформят се с пясък диагностичните площадки пред прелетните дъски. Изрязват се сухите клони на дърветата. Ако е необходимо, се ремонтират складовите помещения или цялата постройка в пчелина.

 

 

ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СЕЗОНИ

 

ФЕВРУАРСКИ ПЧЕЛАРСКИ ПРАКТИКИ


Желано живително облитане
Частичен преглед и подпомагане на неблагополучните семейства

Д-р Наско Кирилов, двм

Климатичните особености на месеца са характерни за зимата, но са по-разнообразни, отколкото през януари. Наблюдават се големи температурни колебания. Средните месечни температури са около 0 С, като за Северна България те са между -1,5 до 0,4 С, а за Черноморието даже положителни. За Южна България средните температури достигат до 4,2 С. Като абсолютно максимални температури са отбелязани +24 С (подходящи за прегледи) и минимални -35 С. Средната влажност за месеца е най-ниска за целия зимен период поради малкото валежи. Увеличават се слънчевите дни.


КАЛЕНДАР НА ЦЪФТЯЩАТА РАСТИТЕЛНОСТ
През този месец наред със студените дни, има и топли, при които температурите на въздуха се повишават над 10-12 С. В такива дни пчелите започват да летят и да носят цветен прашец от най-рано цъфналите растения, като кокиче, минзухар, леска, елша, кукуряк и др.


РАЗВИТИЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА
През повечето време пчелите са все още на кълбо. Топлите дни и притокът на цветен прашец активизират пчелните семейства. Пчелите започват да извършват облитане. В същото време те разпечатват мед, освобождават и полират килийките от средата на гнездото. В зависимост от района на пчеларстване, състоянието, храната и затоплянето на гнездата и най-важно, от възрастта и качествата на пчелната майка и силата на семействата започва яйцеснасянето. На 2-3 пити може да се види открито и запечатано пило. Температурата около него вече е постоянна от 34 до 36 С. Консумацията на пчелен мед и прашец се увеличава. Пчелите започват да почистват кошера. При първа възможност пренасят все повече нектар, цветен прашец и вода.


ПЧЕЛАРСКИ ПРАКТИКИ В ПЧЕЛИНА
Необходимо е периодично да се посещава пчелина с цел:

  1. Извършване на външен оглед (преглед) на пчелните семейства и оказване на помощ при необходимост (съборени кошери, капаци, изриване на снега при обилни снеговалежи, отваряне на запушени входове и др.); осигуряване на спокойствие на семействата; прослушване на пчелите и наблюдаване на очистителното им облитане; изваждане на отпадъци от дъната на кошерите и внимателното им преглеждане. При необходимост изпращане на проби от отпадъците за изследване в специализираните лаборатории.
  2. Провеждане на вътрешен частичен преглед и подпомагане на неблагополучните семейства.
  3. Подхранване на пчелните семейства със захарно-белтъчна храна (ако и имат малко хранителни запаси и тези, които ще се изнасят на акациева паша).
  4. Извършване на практики след установяване на умрели пчелни семейства. За да се установят точно причините за умиране на пчелите и за евентуално обезщетяване на застрахованите пчелни семейства е необходимо да се извика ветеринарния лекар и под негово ръководство да се вземат проби за лабораторни изследвания; да се затворят входовете на кошерите на умрелите семейства; след получаване на отговор от лабораторните изследвания, ако е констатирано заразно заболяване се извършват практики, предвидени в Наредба № 30 според вида на болестта, под ръководството на ветеринарния лекар. От кошерите на семействата, които не са умрели от заразно заболяване се изваждат всички пити и се прибират в склада, отделно от другите рамки с пити; според вида на констатираното заболяване питите, кошерите и инвентарът се дезинфекцират и унищожават. На дезинфекция се подлагат също кошерите и инвентарът на семействата, умрели от незаразни болести.

 

 

 

 

Внимание през зимата


ГЛАДУВАНЕТО
на пчелните семейства обуславя лош сезон
Д-р Наско Кирилов


През тежките зимни месеци и рано напролет най-често срещаното ненормално състояние при пчелните семейства е гладуването. То нанася извънредно големи щети. Главен виновник за гладуването и измирането на семействата е самия пчелар.


В много случаи пчелите умират от глад през зимата, поради недостатъчни запаси от мед или неправилното им разпределение в гнездото. Тогава умира цялото семейство, или само част от пчелите му, вследствие на което то отслабва. Гладните пчели при преслушване издават своеобразен шум (като сухи листа). При почукване по стената на кошера шумът се засилва и не стихва бързо, както при здравите семейства. При преглеждането на такива семейства се вижда, че част от гладуващите пчели се намират навлезли в килийките, където са умрели (с коремчета обърнати навън), а други са се оронили и паднали на дъното, където са загинали. Гушките и средното черво на умрелите пчели са празни.


Когато гладуването е в следствие на: неправилно разположени през есента хранителни запаси с мед, телата на умрелите пчели се намират само под и по тези пити, върху които е било образувано пчелното кълбо. Встрани от него питите имат мед – кристализирал мед. На дъното на кошера под междините на питите се намират цели редици кристалчета, успоредно с трупчетата на пчелите. Вкиснал мед – от гнездото се носи виненокисела миризма. Манов мед – виждат се кафяви диарични зацапвания по питите, рамките и стените на кошерите. Подморът на дъното на кошера е голям. Медът в питите се е вкиснал и стекъл по тях и дъното на кошера (манова токсикоза).


През пролетта пчелите могат да умрат от глад поради: възвратните продължителни застудявания, при които затоплящите пилото пчели не са в състояние да имат контакт с питите с мед; по-бързото привършване на зимните запаси, вследствие на отглеждането на пило; липса на приток на нектар или подхранване; ограбване на медовите запаси от пчели крадци.
През лятото причина за гладуването най-често са липсата на отделяне на нектар или кражби. В такива случаи не рядко пчелите се разлетяват по съседните кошери или се присъединяват към семейството крадец.


За да се допуска умирането от глад на пчелите през зимата и ранно пролетния период, още при подготовката на пчелните семейства за зимуване, трябва да се осигурят достатъчни по количество и качество хранителни запаси (14-20 кг мед и няколко пити с пчелен прашец). След презимуването, в гнездата е необходимо да има най-малко 7-8 кг мед, с които пчелите да задоволяват нуждите си за ранното развитие на семействата.


За подхранване на недостатъчно запасените семейства през зимата се използват полутвърди храни, които се усвояват напълно от пчелите. Такива са кристализирал мед (от здрави семейства!), захарно-белтъчна храна, а по-късно хранителният продукт на фирма „Примавет-София” ООД – Апитонус или гъст захарен сироп (2:1) в дози и кратност до задоволяване на нуждите им.


Необходимо е да не се забравя, че гладуването е много важен фактор, предизвикващ не сема отслабването и умирането на няколко или повече семейства, но то е една от подпомагащите причини за проявяването, тежкото протичане и разпространението на редица болести по пчелите и пилото като нозематозата, европейски и кисел гнилец, мехурчест гнилец и други заразни и паразитни заболявания.


Спазването на изискванията на ДЗПчП е едно от най-важните условия за предпазване на пчелните семейства от гладуване.

 

 

 

 

МАРТЕНСКИ ПЧЕЛАРСКИ РАБОТИ


Развитие на пчелните семейства
В условията на променливо време
Д-р Наско Кирилов


Първият календарен месец на пролетта се характеризира с преходност на атмосферните прояви. Средните месечни температури са положителни (освен в планините) и за северната част на страната са между 4 и 6,3 С (хладна пролет), а за Тракия и долината на Струма – между 6 и 8 С.
През месеца влажността на въздуха е висока, валежите са предимно от дъжд (в планините – от сняг). Слънчевото греене се увеличава и достига между 131 и 170 часа.
КАЛЕНДАР НА ЦЪФТЯЩАТА РАСТИТЕЛНОСТ
С увеличаване на слънчевото греене все повече медоносни растения разцъфтяват – дрян, синчец, леска, кукуряк, бряст, чемшир, иглика, подбел, миризлива теменуга, великденче, иглика и др. по бреговете на реките, отрупани с цвят, се виждат ивата, черната топола, елшата, а в градините и дворовете – бадемът, зарзалата, кайсията и джанките. Неспирен поток от летящи пчели с препълнени кошнички от цветен прашец оглася полето и градините.
РАЗВИТИЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА


Месец март е един от най-критичните в живота на пчелите. В зависимост от времето те са принудени ту да оформят пчелното кълбо при застудяване, ту да го разпускат в топлите дни и активно да летят за събиране на пресен нектар и цветен прашец. Наблюдава се активизиране на яйценосната дейност на майките и увеличаване на площите с пило (на 3-4 пити). За да се поддържа необходимата температура (32-34 С) за отглеждане на пилото, консумацията на мед и пчелен прашец се увеличава. Силата на пчелните семейства намалява, независимо от увеличаването на площите с пило. Получава се диспропорция, при която броят на умрелите пчели е по-голям от ежедневно излюпващите се млади.


През този период за слабите семейства са много опасни възвратните застудявания, продължаващи по 7-8 дни. Тогава пчелите плътно покриват пилото, за да го затоплят. Контактите с медовите запаси не са преки, вследствие на което пчелното семейство загива от глад.
ПЧЕЛАРСКИ ПРАКТИКИ НА ПЧЕЛИНА
В отделни дни температурите се повишават от 15 до 33 С, което създава условия за работа в пчелина.
През тях е необходимо да се извършат следните ДЗПчП:


А. Провеждане на системни осведомителни и основен пролетен преглед на семействата. По време на тези прегледи се прави преценка на: пчелната майка, площите с пило, силата на пчелното семейство, количеството и качеството на меда и пчелния прашец, здравословното състояние на пчелните индивиди.


Б. При установяване на нередности се прилагат следните практики:


1. На осиротелите семейства и такиви с майки търтовки се предават плодни майки, зазимени в нуклеуси.
2. Прекомерно разширените гнезда се стесняват и затоплят.
3. Когато в гнездото има влага, плесени, диарични петна или пити, проядени от мишки се извършва следното: плесенясалите пити, по които няма пило се заменят с такива от склада; изваждат се питите, проядени от мишки; замърсените с диарични петна кошери се заменят с чисти дезинфекцирани, в които се прехвърлят семействата (ако времето позволява); почистване на дъната на кошерите, след което се обгарят с газова горелка (ако е възможно на всички кошери в пчелина); подморът от дъното  се събира, част от него се изпраща чрез ветеринарен лекар във вид на проба за лабораторно изследване. Останалото количество се изгаря.
4. При наличие на мед по –малко от 5-6 кг се пристъпва към подхранване. Ако времето позволява се извършва през 2-3 дни със захарен сироп в съотношение 1:,1, по 200-500 мл.
5. До пилото се поставят светлокафяви пити с разпечатан мед, при цъфтеж на овошните градини и репко – ако е необходимо и по 1 рамка с восъчна основа (за районите на Южна България).
6. Снемат се мишите предпазители.
7. Семействата се наблюдават за болести, характерни за този период.
8. Третиране на пчелните семейства против вароатоза с Екостоп, Варостоп и други ВМП и против нозематоза (ако е констатирана) с Нозестат.
9. Почистват се диагностичните площадки. Поилките редовно се зареждат със затоплена и леко подсолена чиста питейна вода.
10. Семействата, които ще се изнасят на опрашване, акация, рапица, репко и друга медоносна паша е необходимо да се подготвят, с цел да достигнат необходимото развитие и сила и да се получат добри резултати от тези практики.

 

 

 


РАННО ПРОЛЕТНО СТИМУЛИРАНЕ
НА ПЧЕЛИТЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПИЛО

 


Д-р Наско Кирилов


Всеизвестно е, че новата пчеларска година започва след приключване на последната главна пчелна паша. Добре подготвените през есенния период пчелни семейства с помощта на пчеларя са в състояние успешно да презимуват. Това може да се постигне само тогава, когато те са силни, имат млада пчелна майка, много млади пчели, добри по количество и качество достатъчни хранителни запаси от пчелен мед, пчелен прашец и сухо гнездо.
В повечето райони на страната ни нуждите на пчелните семейства от пчелен прашец са най-големи през есента и в края на зимата. Тогава пчелите отглеждат пчелното пило и са необходими големи количества белтъчни вещества, които те могат да си набавят единствено от цветния и/или пчелен прашец и техните заместители.


Защото и в двата тежки периода за семействата е нужно в тях да има млади, жизнени с големи мастни тела пчели. Те ще са в състояние не само да презимуват, но и да отглеждат първите поколения новоизлюпили се пчели, които ще спомогнат за бързото развитие на пчелните семейства преди първата главна пчелна паша.
За да се осъществи всичко това, е необходимо пчеларят да извърши още през активния сезон следните пчеларски практики:


След първата главна паша да се отделят за всяко пчелно семейство резервни пити (по 2-3 с доброкачествен нектарен мед и 1-2 пити с пчелен прашец). Пчелният мед не трябва да бъде от репко, синап, рапица или слънчоглед. Такъв мед бързо кристализира. Подбират се пити с правилно изградени килийки, с кафяв или светлокафяв цвят, които са запълнени и запечатани с течен нектарен мед и пчелен прашец. Тези пити се изваждат от пчелните гнезда и се подреждат в магазини (корпуси), така че между тях да има свободно пространство (например, в един магазин вместо 12 пити се поставят 8). Съхраняват се в складови помещения с бетонен под, цокъл, замрежени, добре затварящи се врати и прозорци. Те трябва да са сухи, хладни, проветриви и чисти, в които най-високата температура да е 8 С, а най-ниската – 0 С. Да не са достъпни за пчели и други насекоми и мишки.


Чрез прашецоуловители да се събират необходимите количества цветен прашец през периода на най-големият му принос от пчелите. Същият да се подложи на изсушаване, вакумиране и съхраняване в хладилник при температура от 0 до 4 С. Цветният прашец може да се съхрани и като се смели предварително и се смеси с равно количество чист нектарен мед от здрави пчелни семейства. На 10 кг смес се добавя 1 грам сол. Така смесен се съхранява в буркани или емайлирани съдове. Накрая се залива отгоре с пчелен мед. Бурканите се затварят с капачки на винт, а съдовете плътно се покриват с капак. Поставят се в тъмно и хладно помещение при температура от 0 до 4 С.


По този начин пчеларят ще създаде резерв от най-необходимите хранителни вещества (пчелен мед и цветен и/или пчелен прашец) за пчелите. Известно е, че пчелните семейства изпитват белтъчен глад през месеците февруари и март. Тогава пчеларят може да подпомогне семействата по следните начини, за да могат те да получат необходимите им белтъчини, които са крайно оскъдни в заобикалящата ги природа:


Полутвърда храна (кърмова маса) с цветен прашец. Тя се приготвя по следната рецепта: 1 кг предварително смлян цветен прашец се смесва с 1 кг от нектарен мед от здрави пчелни семейства и след това се разтапя на водна баня (до 42 С). Към разтопената смес се добавя  500 грама преварена и изстинала вода и 1 грам сол. Добре се разбърква до разтваряне на всички съставки. Към 7, 500 кг пудра захар постепенно се добавя готовия разтвор, докато добие вид на тесто. Опакова се в полиетиленови или марлени торбички по 500 грама. След това се разточват и полагат върху плодниковите (корпусните) рамки над кълбото, под възглавницата, двукратно или трикратно по 500 грама в зависимост от силата на пчелните семейства (предварително надупчени едностранно).


Полутвърда храна (кърмова маса) със сухо мляко. Приготвя се по следната рецепта: на 8 кг пудра захар предварително смесена със сухо мляко НИДО на „Нестле”, опаковка от 400 грама (по 20 грама за всяко пчелно семейство от млякото, обогатено с всички витамини и микроелементи) се добавят 1,9 кг пчелен мед (разтворен във водна баня до 42 С) от здрави пчелни семейства и 100 грама преварена вода. Добре се смесват всички съставки докато добият вид на тесто. Опаковат се по описания преди това начин. Сухото мляко може да се закупи от търговските вериги.


Полутвърда храна (кърмова маса) с извара. Приготвя се и се опакова по същия начин като полутвърдата храна с цветен прашец без добавяне на сол, ако е слабо осолена. Използва се само прясно добита извара.


Подхранване на пчелните семейства с натурален цветен прашец или заместителите му. За нуждите на 20 пчелни семейства се постъпва по следния начин: в един празен кошер (Дадан-Блат или многокорпусен) се поставя предварително изработена стойка (етажерка), на която се нареждат осем таблички с дълбочина 4 см. Последните е добре да се изработят от хромникелова ламарина или стомана за хранителни цели. От двете страни стойката е направена стъпаловидно, за да могат на нея да се поставят табличките. Стойката е с 3 см по-тясна от вътрешния обем на кошера с магазините (корпусите). На входа на кошера се поставя миши предпазител.

 

По този начин се изработва хранилка за пряко вземане на пчелите от табличките на цветния прашец. Зареждането и става веднъж седмично, като предварително прашецът се смила и посипва в табличките. След привършването му, отново се напълват. Същата хранилка може да се зарежда със собствено изработен заместител на цветния прашец. За целта се смесват 5 кг обезмаслено соево брашно (5-7 %), 5 кг соево брашно с високо протеиново съдържание (48-52 %), 1 кг бирена мая, 1 кг сухо обезмаслено мляко и 1 или повече кг цветен прашец (ако има малки запаси от него). Всички съставки, които са на гранули се смилат, след това се смесват добре и с така полученото брашно се напълват хранилките.


Кошерите и магазините (корпусите) предварително се ремонтират, прогонват, дезинфекцират и боядисват. След това се слагат върху поставки високи 25-30 см. От прилетната дъска до земята под наклон е нужно да се монтира дървена повърхност, върху която да кацат пчелите. Накрая се внася в него стойката и напълнените таблички с цветен прашец.


Този тип хранилки имат следните предимства: пести се време за изработване и поставяне на полутвърдите храни; не се безпокоят излишно пчелните семейства; не се нарушава прополисовата запечатка между плодника (корпуса) и възглавницата; задоволяват се нуждите на пчелните семейства от цветен прашец или заместителите му, когато в природата няма необходимата цъфтяща растителност; пчелите вземат бързо и с желание прашеца от табличките; избягват се кражбите между пчелните семейства, които са характерни за този период; цветният прашец в хранилките остава сух, чист и недостъпен за мишките. Недостатъкът на тази хранилка е, че пчелите не могат да вземат прашеца при лошо време, което не позволява летежа им.


Ясни са предимствата на описания начин на подхранване на пчелните семейства с белтъчни вещества и за отглеждане на пилото в този тежък период от живота им. Той е удобен както за пчеларите любители, така и за професионалистите, отглеждащи голям брой пчелни семейства. Наблюдателните пчелари са видели, че през месеците февруари и март пчелите масово посещават местата, където се съхраняват смлени зърнени храни. По този начин те се стремят да набавят оскъдните по това време белтъчини.


Чрез провеждане на посочените пчеларски практики ще сме в състояние успешно да развием и подготвим пчелните семейства за първата главна паша.

 

 

 

 

 


АПРИЛСКИ ПЧЕЛАРСКИ РАБОТИ


Приключва пълната подмяна на старите пчели с млади

Основната особеност на времето през месец април е значителното повишаване на температурите, които за цялата страна се движат между 8 и 14 С, като най-високите са по поречието на Струма, а най-ниските – по Черноморието. Наблюдават се абсолютни максимални температури до 29 С, докато обсолютните минимални са свързани със слани и достигат до -4 С. Валежите са относително слаби, а последните слани са към средата на месеца. Слънчевото греене се увеличава рязко - от 135 до 214 часа.


КАЛЕНДАР НА ЦЪФТЯЩАТА РАСТИТЕЛНОСТ


Където и да се погледне, навсякъде природата е обсипана с цветовете на медоносните растения – овощни видове (череша, вишна, слива, круша, праскова, ябълка, орех), върба, топола, бреза, репко, рапица, конски кестен, глухарче, градинска ягода, малина, явор, мекиш и др. Всички те отделят обилно нектар и цветен прашец.


РАЗВИТИЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА


Пчелните кълба са вече разформировани. Всички пчелни индивиди са активизирани. Топлото време, обилният принос на нектар и цветен прашец в гнездата, карат новоизлюпените млади пчели да отделят повече пчелно млечице, с което хранят редовно пчелната майка. Тя усилва яйценосната си дейност. Количеството на отглежданото пило заема в силните семейства 5-6 пити. Заедно с това се увеличава и консумацията на храна. Рискът по-слабо запасените с храна семейства да изпаднат в критично състояние в края на месеца е голям. Приключва пълната подмяна на старите пчели с млади. Появяват се първите мъжки индивиди – търтеите.


ПЧЕЛАРСКИ ПРАКТИКИ В ПЧЕЛИНА


Ако главният пролетен преглед не е извършен (в Северна България и планинските райони), той трябва да бъде направен в началото на април. Разширяването на пчелните гнезда да се извършва много внимателно. През месеца настъпват често възвратни застудявания и има риск от простудяване или заболяване на пилото от европейски гнилец. На слабите семейства не се изваждат отоплителните материали зад преградната дъска, ако има още място за тях.
По този начин ще се осигури максимално добър обим на кошера и лесно регулируем от пчелите топлинен режим в гнездото. Към средата на месеца, според силата на пчелното семейство се отстраняват отоплителните материали, изваждат се повторно дъната, които се почистват и обгарят с газова горелка; отпадъците от восъка се претопяват, а другите се събират старателно и изгарят на определените за това места.


Продължава и пролетното подбудително подхранване. То се извършва със захарен сироп в съотношение 1:1, по 250-500 мл, през 2-3 дни или с изосуит, произведен от не ГМ растения. При наличие на повече медови пити, от тях се разпечатват внимателно 100-200 кв. м мед (опасност от кражби!) и се поставят зад питата с пчелен прашец.
При цъфтеж на овощните градини, рапица и репко, ако е необходимо, се поставя и по една рамка с восъчна основа. Продължава редовното зареждане на поилките с чиста питейна вода.


Ако медовите запаси са малки (под 5-6 кг) в пчелните гнезда, трябва да се извърши подхранване чрез: подаване на пити с мед, като в зависимост от силата на семействата се разпечатват различни по големина участъци с мед. Тя се поставя до последната пита с пило. Наливане в хранилките на предварително приготвен разтвор от мед (от здрави семейства) и захарен сироп 2:1, няколко пъти седмично по 0,5-1 литър.


През последното десетдневие на април, ако има градеж, започва прилагането на строителната рамка за борба с вароатозата.
В края на месеца, на заелите целите плодници семейства се поставят магазини, а при многокорпусните – трети корпус, а за Северна България – в началото или средата на месец май. Слабите пчелни семейства се присъединяват към средните по сила такива. На осиротелите семейства се придават оплодени пчелни майки. Залагат се прашецоуловители рано сутрин и се снемат към 11 часа (само ако има усилено събиране на цветен прашец).

 

 

Коментари

Design by JOKO