ДОБРЕ ДОШЛИ В СВЕТА НА ПЧЕЛАРСТВОТО


САЙТ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ е създаден с цел да събере в себе си най-нужната и полезна информация за пчелите и техните стопани.Да бъде полезен както на начинаещите така и на професионалистите пчелари.Вече можете да публикувате Вашето мнение или въпрос във форума.
В раздел обяви безплатно публикуваме Вашите обяви!

Пожелаваме Ви приятни минути в света на пчеларството!

 

ЛЮБОПИТНО

 

Къде изхвърлят екскрементите си младите пчели, които още не могат да летят?
При претегляне на запълнените с екскременти дебели черва на млади пчели било установено, че те са с еднакво тегло Това дало основание да се смята, че младите пчели отделят екскрементите си в кошера. Но тъй като върху поставените в кошера листове хартия не били забелязани екскременти, се предположило, че пчелите ги изяждат. На практика обаче това становище не е потвърдено, тъй като в продължение на много години не са наблюдавани случаи на отделяне на екскременти в кошерите. По-вероятно е, че младите пчели изхвърлят екскрементите си, при своите първи излитания от кошера. Това предположение се основава на факта, че през зимата (периода на покой) в пчелните кошери няма екскременти.


Какви основни периоди може да се различат в живота на пчелното семейство през годината?


В живота на пчелното семейство може да се различат следните основни периоди: подготвителен, на развитие, на продуктивност и на покой.

 

  1. Подготвителният период преминава през два етапа. Първият започва през август, когато яйценосната дейност на пчелната майката се увеличава, за да се осигури поколение за пролетта; тогава в нормалното пчелно семейство няма търтеи и търтеево пило. Вторият етап протича през пролетта, когато пчелното семейство е силно и майката започва да снася яйца дори в търтеевите килийки.
  2. Периодът на развитие и много интензивен растеж на пчелните семейства започва с цъфтежа на ивата и завършва до прецъфтяването на овощните дървета; тогава загиват и всички стари пчели, преживели зимата.
  3. Периодът на продуктивност започва с главната паша през третата десетдневка на май и може да продължи (при благоприятни условия) до края на август. Това зависи от източниците на паша за пчелите в дадената местност, които може да бъдат най-различни.
  4. Периодът на покой започва от ноември и продължава до първото пълно облитане, което обикновено става през втората десетдневка на февруари (при неблагоприятни климатични условия може ga се забави до началото на април).

Какво означава в пчеларство то понятието сезонна изменчивост?

 

Оцветените участъци (от жълти до жълто-кафяви), намиращи се върху третият тергит на гръдния сегмент на пчелите работнички, се променят в зависимост от сезона. Също така невинаги са еднакви дължината на хоботчето, размерите на тергитите, големината на восъчните огледалца и т. н. Именно промените на тези белези на пчелите са наречени със сборното понятие сезонна изменчивост. Те се наблюдават най-често през пролетта и есента, когато в храната на пчелите количеството на определени вещества, необходими за оцветяването на третия тергит.

 

Пчелите могат да броят до 4. Това установиха д-р Мари Даке и проф. Мандям Шринивасан от Австралийския национален университет, съобщава "Лайв сайнъс".


На няколко пчели била дадена възможност да прелетят през тунел, за да стигнат до нектара. Единственият ориентир по пътя им били жълти обозначения. Оказало се, че пчелите се справят без усилие със задачата, ако знаците не са повече от 4. Биолозите променяли разстоянията между знаците, размера и формата на обектите в тунела, добавяйки там неща, които преди не е имало. Всичките тези промени показали, че пчелите не се ориентират по разстоянието от кошера до целта или от външния вид на знаците. По време на опитите било установено, че пчелите не се справят с по-големи числа от 4. Но и това е голямо постижение за животни, чиито мозък по размери не е по-голям от песъчинка, твърдят специалистите. /БЛИЦ

 

 

        

Пчелите са точни”Математици”

Построените от тях пити са с най-здравата конструкция при която размерите се спазват с завидна точност. Ъгъла на килийките винаги е равен на 109 градуса и 28минути.
Майчината ларва всичко на всичко за 5 дни от своето развитие увеличава своите размери 3000 пъти, а пчелната ларва 1500 пъти.
Пчелите имат , за сега не известна на човека способност, да удължават своя живот(в изключителни случай за запазване на пчелното семейство) 5-6 пъти.
За да приготвят 100 гр. мед пчелата понякога прелита 46 хиляди километра, което се равнява на обикалянето на земята по екватора.
Някои видове пчели  могат да летят с товар, който тежи неколко пъти повече от тяхното тегло. Пчела без товар лети със скорост около 65 км/час, а при натоварване с ¾ от нейното тегло пчелата лети двоино по бавно.
Излитащата от кошера пчела има слаботрицателен електро заряд. В течение на полета тя създава около себе си електрическо поле, а заряда се праменя вположителен и се усилва до 1,5-1,8 волта особенно при ясно време.
Пчелите могат да бъдат използвани за проверка на багажа на туристите или какъвто и да е друг багаж за откриването на взривни и наркотични вещества. Техния нюх  е по силен от този на нашите четириноги приятели. Освен това  пчелите могат да проникнат в практически недостъпни места и за кратко време да предадат своя опит на цялия кошер. Така например ако те са тренирани за да откриват тринитротуолиола и правилно да откриват взривното вещество те получават награда-парченце захар. По нататък пчелата предава тази миризма на останалите пчели, обучавайки ги да откриват по този начин интересуващите учените вещества. Установено е вече опитно, че пчелите безпогрешно определят в 99% от случайте взривните вещества.

(превод от Пасека  России 1/10)

(Уважаема редакция по Ваша преценка може да отпечатате във вестника изпращания превод без да печататеимето ми . С уважение проф.д-р Георги Цанков).

 

ВРЕДНИ ЛИ СА УХОЛАЗКИТЕ?

            Много често в кошерите , особенно когато са под или в близост до плодни дървчета, могат да се намерят повече или по малко ухолазки с дълги изкривени в края на тялото си щипалки.
Това са насекоми женските индивиди на които обикновено снасят в скрити места , два пъти през годината по 20-80 броя бледно-жълти яйца. В зависимост от температурата в продължение на 3 до 8 седмици от тях се излюпва потомството. Младите индивиди по всичко си приличат със възрастните ухолазки. Те обаче пълно полово развитие достигат след 4-5 месеца. Възрастните ухолазки се събират на голями групи и живеят 8-10 месеци. Това са нощни насекоми. През ноща се хранят. Те са всеядни. Хранят се главно с растителна храна но при първа възможност нападат и малки насекоми. В кошера ухолазките ядат мед, прашец, парченца от восък, умрели пчели и даже нападат на пчели които са си загубили жилото. Екскрементите на ухолазките замърсяват кошера. Преминавайки от един в друг кошер те пренасят и инфекционни болести по пчелите. Това са вредни насекоми, които следва да се унищожават.

 

 

Патент за „Екостоп”
Съюзът на изобретателите в България награди „Примавет – София” ООД за изобретение

От 10 до 12 ноември 2010 г в гр. София, Национален дом на техниката се проведе второ национално изложение на изобретения и иновации с организатори Съюз на изобретателите в България и федерация на научно – техническите съюзи в България. Събитието постигна своята главна цел и се превърна в среща на изследователи, учени, предприемачи, изобретатели и патентни специалисти. Участниците бяха насочили усилията си към развитие и просперитет на своята дейност на основата на иновациите и ефективно използване на фирмената собственост. Изложението се превърна в състезание на изобретатели и пазар на изобретения с излагане на нови интелектуални решения, водещи до повишаване конкурентно способността на икономиката.


Известната на българските пчелари и други страни фирма „Примавет – София” ООД участваше в изложението с ново решение и патент за изобретение – „Препарат за профилактика и лечение на вароатоза по пчелните семейства”. Чрез създадения, внедрен и произвеждан от „Примавет – София” ООД продукт Екостоп – плочки предназначен за алтернативно, конвенционална и биологично средство за лечение на паразитно заболяване /вароатоза/ по личинките, какавидите и възрастните пчели се разрешава проблем в пчеларството в България и в страните Турция, Грузия, Украйна, Албания, където е лицензиран и се изнася новия лекарствен продукт.


Екостоп – плочки представлява специфична фармацевтична форма, благодарение на която лекарствения продукт е с повишена ефективност, безвредност и точност на дозиране. Действието срещу кърлежа Varroa destructor се постига, чрез осигуряване на продължително и равномерна изпарение на активните вещества тимол и ментово масло, при улеснен начин за дозиране на пчелните семейства. Осигуряват се високи и трайни нива на терапевтичния ефект, който не зависи от влиянието на околната температура и силата на пчелното семейство. Съставът на Екостоп позволява продукта да се прилага еднократно за лечение срещу вароатоза в продължителен времеви /55 дни/ период на третиране, без риск от замърсяване на пчелните продукти.


Активните и помощните вещества в състава на Екостоп са от природен произход и осигуряват биологично действие без никакво вредно въздействие върху пчелите, потребителите на пчелни продукти, без да причинява вреда на околната среда. Екостоп е биологичен продукт и като такъв може да се прилага и по време на медосбор. Доказана е клинична ефективност на Екостоп срещу кърлежа Varroa destructor до 94.7%.


Всички представени на изложението изобретения бяха оценени от 6 членно жури, включващо хабилитиране специалисти от Патентно ведомство на РБългария, от Селскостопанска академия и Съюза на изобретателите в България. След приключване на изложението журито обяви своето решение с което присъди сребърен медал за успешно разработен патент, внедрен и утвърден от пчеларската практика в България и други страни.
Изложението за изобретения и иновации изпълни поставените цели: за установяване контакти между изобретатели и предприемачи за въвеждане в употреба новите решения и идеи. Подобряването на иновативната среда у нас ще възбуди интерес към иновации от страна на бизнеса и ще подобри иновативната среда у нас.

 

 

 

Апокалипсис
Изчезването на пчелите и краят на света


Десет версии по „Дейли телеграф”
Наскоро британският вестник „Дейли телеграф” публикува десетте най-разпространени хипотези за свършека на света. Интересното е, че мужду най-вероятните и често споменавани причини за апокалипсиса е и „Изчезването на пчелите”. С оценка 7 по десетобалната система е оценена тази вероятност и това е една от най-високите степени измежду десетте вероятности за гибелната катастрофа.


Измирането на хиляди пчелни семейства, съчетано със странното изчезване на пчели през 2008 година и досега са в основата на така наречения CCD синдром („Синдром на изчезналите пчелни семейства”). Над една трета от пчелните семйства в САЩ и донякъде Канада бяха погубени през 2008 г. Синдромът се разпространи  и в няколко европейски страни, сред които Франция, Белгия, Испания, Италия, Португалия. Посочени са няколко основни причини за изчезването на пчелите – пестициди, остър израелски паралитичен вирус, восъчният молец, климатичните промени, мобилните телефони и др.

 

Над тридесет причини за това могат да бъдат изброени, нито една с достатъчна степен на вероятност. Лечение на синдрома не е открито, поне засега...
За нови случаи на болестта беше съобщено от незасегнати досега страни и така надвисна опасността от пандемия по пчелите, която маже да доведе до пълното им изчезване. Ако подобно нещо се случи, много важни за човека култури биха изчезнали. Такива са соята, памука, някои ядки, гроздето, ябълките, слънчогледите. Повече от една трета от произвежданите в света храни сса свързани с опрашването от пчелите. Така измирането им би довело до недостиг на жизненоважни храни, което пък води до преселение на народите, войни, насилие.

 

ОТНОВО ЩЕ СПОМЕНЕМ, ЧЕ ВЕРОЯТНОСТТА ЗА НАСТЪПВАНЕТО НА ТАКОВА СЪБИТИЕ СПОРЕД ВЕСТНИКА Е 70% !!!.


Кои са останалите девет вероятности?
- нашествие на извънземни – вероятност 1%;
- сблъсък с непозната планета – вероятност 2%;
- мощно слънчево изригване – вероятност 3%
- изместване на магнитните полюси на земята – вероятност 10%;
- избухване на вулкан – вероятност 10%;
- използване на ядрени оръжия в глобален конфликт – вероятност 15%;
- терористичен акт с оръжия за масово поражение – вероятност 20%;
- пик в търсенето на петрол и глобална криза – вероятност 40%;
- глобалното затопляне и промени в климата – вероятност 70%.
Видно е това, че изчезването на пчелите се поставя наравно с глобалното затопляне и това трябва да е сигнал за внимание от страна от страна на правителствата към пчеларството!

 

 

 


Мед срещу махмурлук


Стара житейска истина се преоткрива, но не и за българските пчелари
Медът е най-ефикасното средство срещу махмурлук, с който всеки от нас се е сблъсквал в различни периоди от живота си. Това са установили британски учени, които твърдят, че необикновеното действие на меда се дължи на способността му да изчиства организма от токсини. Точно това действие се дължи основно на фруктозата, която активно спомага за преобразуването и свързването на алкохола в кръвта. Бързото разграждане на алкохола под въздеаствието на меда отдавна е известно на българските пчелари, но все пак трябва да се признае, че научната обосновка има своето значение.
Добре е да се знае, че:

  1. пчелният мед и свежи сокове от плодове (фрешове) имат най-бърз ефект при борбата с махмурлука. Това обаче важи, само когато соковете са прясно изцедени, съдържат голямо количество витамин С и ензими. 200 г грейпфрут свалят нивото на холестерола, а добавката на лъжица мед освежава паметта и енергизира организма;
  2. класическите средства, които знаем от детството си също не са за пренебрегване – шкембе чорба, кисели краставички и вездесъщият зелев сок. Само че в днешно време е трудно да се снабдиш в магазините с тези вълшебства.

(ПиК)

 

 

Коментари

Design by JOKO