ДОБРЕ ДОШЛИ В СВЕТА НА ПЧЕЛАРСТВОТО


Сайтът PCHELITE.FREE.BG е създаден с цел да събере в себе си най-нужната и полезна информация за пчелите и техните стопани.Да бъде полезен както на начинаещите така и на професионалистите пчелари.Вече можете да публикувате Вашето мнение или въпрос във форума.
В раздел обяви безплатно публикуваме Вашите обяви!

Пожелаваме Ви приятни минути в света на пчеларството!

 

КАТЕГОРИЯ - КОШЕРИ

ДАДАН-БЛАТ

Ш.Дадан(1817-1902) е американски пчелар от френски проиэход,които въэ основа на эадълбочени иэследвания и опити е конструирал нов тип кошер (впоследствие усъвършенстван от швейцареца Е. Блат. Кошерът Дадан-Блат е получил широко раэпространение в Европа в
т. ч. и в България.

 

Кошер система "Дадан- Блат" има следните предимства:

- подходящ е за райони с по- бедна и по- продължителна паша;
- отделенията за мед (магазините) са с по- малки размери, респективно с по- малко тегло, поради което по лесно се работи с тях;
- пчелните семейства се разширяват постепенно съобразно степента им на развитие; - по- големият обем на плодника и по- големите по размер плодникови пити дават възможност да се осигури повече площ на пчелните майки за яйцеснасяне, в резултат на което се отглежда повече пило и по- силни семейства;
- големината на пчелното гнездо може да се регулира в зависимост от силата на семейството и сезона, което подпомага пчелите работнички при поддържането на оптимален микроклимат с по- малък разход на енергия (респективно храна).


Недостатъци:


- разширяването и стесняването на пчелното гнездо става постепенно с отделни пити до запълване на плодника, което изисква по- дълъг период от време и по- голям разход на труд от страна на пчеларя;
- работи се с рамки с различни размери (плодникови и магазинни).

раэмери на плодника-375-450-335 мм
рамки-435-300-25 мм
раэмери на магазина-375-450-167 мм
рамки-435-160-25 мм
стените са дебели 33 мм

 

ЛАНГСТРОТ - РУТ

Л. Лангстрот (1810-1895) е иэвестен като "бащата на американското пчеларство". Преэ 1851 е иэработил раэборния тип кошер отварящ се отгоре. Благодарение на простото си устройство този тип кошер е получил широко раэпространение в Америка и други страни. Статиите на Лангстрот в списанията по пчеларство се ползвали с голяма популярност, а книгата му "Пчела и кошер" публикувана преэ 1853 г. , и до днес се смята за класическо издание эа пчелите и пчеларството. размери-450-375-240 мм рамки-435-230-25 мм стените са дебели-25 мм.

 

Кошер система "Лангстрот- Рут" има следните предимства:

- обемът на многокорпусния кошер се увеличава вертикално, което наподобява естествените жилища на пчелите- хралупите;
- разширяването и стесняването на обемът става не с отделни рамки, а с цели корпуси, което повишава производителността на труда;
- всички лагстротови корпуси са еднакви и взаимозаменяеми, което позволява размяната на местата им (ротация);
- работи се само с един вид рамки, което облекчава много пчеларя;
- поради по- ниските рамки разликата в температурите между горната и долната част на питите е по- малка, което създава по- благоприятен температурен режим в гнездото. При зазимяване на пчелните семейства на два корпуса се образува въздушна възглавница, която е предпоставка за по- добрата обмяна и затопляне на въздуха и по- успешно презимуване;
- при зимуването на два корпуса хранителните запаси са разположени в посока на движение на пчелното кълбо (нагоре), като по този начин пчелите винаги са в контакт с храната;
- яйценосната дейност на пчелните майки през пролетта и есента се стимулира чрез неколкократна размяна на корпусите, което осигурява по- голяма площ на майката за снасяне и играе ролята на подбудително подхранване;
- правилната работа с кошер ЛР и увеличението на обема им според нуждите не позволява на пчелните семейства да изпаднат в роево състояние;
- поради намалената височина на рамката в кошер ЛР восъчните основи се изграждат по- бързо и качествено, което намалява много и отглеждането на търтеево пило;
- по време на главната паша семействата в тези кошери си набавят значително количество хранителни запаси, като обемът на гнездото се увеличава неколкократно чрез поставяне на допълнителни корпуси;
- многокорпусните кошери, освен за отглеждане на едно семейство са много удобни и за майкопроизводство, което става чрез Рошфусов корпус и Рошфусова решетка.


Недостатъци:


- този кошер не е подходящ за райони с по- бедна и ранна паша, тъй като губят голяма част от предимствата си.

 

ФАРАР

 

FARAR

Кошер система "Фарар" има следните предимства:

- корпусите му са с по- малки размери и съответно са по- леки за работа, поради това се сменят по- лесно, като със смяната на местата в плодниковия дял на кошера се активизира полезната работа на пчелното семейство;


- поради малките размери на кошерите при разширяване с цял корпус микроклиматът в пчелното гнездо не се нарушава;


- поради малките рамки пчелите бързо и качествено изграждат восъчните основи и питите много по- рядко се деформират;


- в малките по размер пити пчелите не могат да оформят голям венец от мед над пилото, като по този начин не се ограничава развитието на семейството и не се предизвиква роево състояние поради блокиране на пилото;


- ниските рамки са много удобни за добиване на монофлорен мед дори и при по- слаба паша, подходящи са и за добиване на мед на пити;


- Фараровите кошери са много подходящи за майкопроизводство, тъй като в кошера има много рамки с пило на различна възраст;


- тези кошери са удобни и за пчеларстване с две пчелни майки, което е от особено значение за местностите с интензивна паша;


- при практикуване на подвижно пчеларство рамките в корпусите се клатят много по- малко по време на пътуването, което намалява стреса на пчелите и загубите.


Недостатъци:


- този кошер не е подходящ за райони с по- бедна и ранна паша, тъй като губят голяма част от предимствата си.
- по време на активният сезон кошерът може да достигне височина от 8 корпуса, което е голямо неудобство за пчеларя и кошерът е неустойчив.

 

 

РОЖЕ - ДЕЛОН

 

ROJE DELON

Кошер система "Роже Делон" има следните предимства:

- тази система кошери е с много добре организиран въздухообмен и с правилно подбрания си обем те се доближават до идеалните естествени условия за пчелните семейства- хралупите;
- в тези кошери пчелните семейства по- лесно поддържат оптимален микроклимат, което подпомага благоприятното им зимуване с малък разход на храна и малък зимен подмор;
- поради добрият въздухообмен в тази система няма проблеми с влагата и плесените през зимата;
- корпусите на тези кошери са много леки и удобни за работа, поради малките си размери кошерите от тази система са компактни и при транспортиране добре запълват обема на превозното средство. Компактността им позволява пространството в пчелина да се използва много икономично;
- в тези кошери не е необходимо да се оставят резервни пити по време на зимуването;
- РД са много подходящи за майкопроизводство, работа с повече от едно семейство, а също и за получаване на монофлорен мед, както и мед на пити.


Недостатъци:


- по време на активният сезон кошерът може да достигне височина от 8 корпуса, което е голямо неудобство за пчеларя и кошерът е неустойчив;
- ако в районът на пчеларстване има много силна паша или няколко главни паши една след друга, то РД не е подходящата система.

 

ТРЪВНА

 

ТРЪВНА

Тръвна(кошерище) се нарича вид примитивен неразборен кошер, който и днес е разпространен в България. Има конусовидна форма и се изплита от върбови или лескови пръчки. Отвън се измазва със смес от глина, дървена пепеп и говежда тор. Покрива се със "шапка" изработена от слама или папрат. По този начин се предпазва тръвната от неблагоприятните метеорологични условия. Тръвните се разделят на големи, средни и малки. Големите са с височина около 70 см. Малките са с височина около 50 см. Предимството на тези кошери е, че се изработват лесно от подръчни материали и за пчелните семейства не се полагат специални грижи. Недостатък е, че питите са прикрепени неподвижно и по този начин почти не може да се направи преглед на пчелите.

 

 

 

Шестрамков кошер от екструдиран полистирол

Кошерът, който може да промени коренно пчеларството в България.

Валери Пеев, Симеон Тодоров

 

През миналата година бум на световния пчеларския пазар прави 6-рамковият полистиролен кошер на италианската фирма ЛЕГА.


Този кошер може да побере до 6 рамки ДБ, има мрежесто дъно за продължително транспортиране без опасност от задушаване на семействата и разделители отгоре и отдолу за избягване на всякакво движение на рамките.

 

Специфичното при тези кошери е, че са изработени от екструдиран полистирол с много голяма твърдост, което гарантира продължителната употреба и най-вече изключителна термична изолация. Тези характеристики позволяват зимуванeто на отводки, които напролет са много по-силни, съответно по-подготвени за ранните паши.
Особено ефикасен е за пчеларстване в райони с по-малък приток на нектар (предбалкански и планински райони). Заради по-малкия обем на кошера пчелните семейства зимуват по успешно в него, защото медът в кошера не е пръснат в страни по рамките извън кълбото, а винаги се намира в обсега на кълбото, подргрят е и пчелите могат да консумират от него.

 

Не е необходимо кълбото да се премества по рамките за да стигне до мед, което в големите кошери често води до смъртта на семействата. С поставянето на една или две преградни рамки лесно се превръща в нуклеус и може да се използва за отводки или помощни пчелни семейства.

 

Ниското тегло го прави удобен за практикуване на подвижно пчеларство, а също така за работа особено от жени и възрастни хора. Това, че е снабден с мюлерова двустранна хранилка позволява подхранването с твърда и течна храна. Не на последно място е и цената - в сравнение с другите кошери тя е 1/3 от тяхната. Удобен е и за начинаещи пчелари, тъй като се работи значително по-лесно.

 

Коментари

Design by JOKO